Patients Photo
Anil
Ankur
Ansh
Anushka
Anushka-1
Anushka-2
Ashfaq Ahmed
Ashfaq-Ahamd
Ashidul-Sheikh-2
Ashidul-Sheikh-3
Babu
Baby-Palak
Baby-Palak-1
Basanti-Devi
Diya
DSC06178
DSC07013
Group-Photo-neetu-Anil-priya kajal-ankur
Group-Photo-neetu-Anil-priya-kajal-ankur
Group-Photo-neetu-Soni-priya-kajal-ankur
Harbans-Lal-Sharma
Harbans-Lal-Sharma1
Harbans-Lal-Sharma-2
Humera-Khatoon
Kajal
Kartik
Kartik-1
Kateshwar Prasad
Krishan
Kuldeep-Singh
Kuldeep-Singh1
Kuldeep-Singh2
L-R-Seema,-Usha-Devi,-Sapna
Manju
Md-Javed-1
Mohan Kumar
Mohd-Hanif (2)
Mohd-Hanif
Mohd-Hanif-1
Mohd-Hanif-3
Mohd-Hanif-4
Mohd-Hanif-5
Mohd-Hanif-6
Mukesh
Nida
Nida-1
Paramjeet Kaur
Param-Jeet
Pradeep-Sethi-1
Priya
Priya-1
Rahat-Ali
Rahat-Ali-2
Raj
Raj-1
Rajbir
Rajbir-1
Rajesh
Rajesh1
Rajesh2
Rajesh3
Rajesh4
Rajesh5
Rajni
Rajni-Priya-Kajal
Ramesh Chand
Ramesh-Chandra
Ramu
Ramu-4
Sakib2
Sakib3
Sakib4
Sakib5
Savitri Devi
Seema-Usha-Devi-Sapna-1
Seema-Usha-Devi-Sapna-2
Seema-Usha-Devi-Sapna-3
Shanti
Shanti-1
Shweta
Soni
Sushant Kamarkar F_o_Prianka Kamarkar
Uma-Sharma-1
Usha-Devi
Vaishnavi
Yakub